FIRMA  
INET sp. z o.o.
Ul. Handlowa 3, 36-100 Kolbuszowa

KRS: 0000925951 Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy
NIP 814 15 48 951
Regon 831230768
Kapitał zakładowy 500 000 ,- PLN,
 

BIURO 
Tel. 17 227 31 11
inet@inet.biz.pl
 

WSPARCIE SERWISOWE 
Tel. 17 888 66 60
serwis@inet.biz.pl